606 200 193 kontakt@renewclinic.pl

Uwaga! Od 11 marca zmieniliśmy adres siedziby Renew Clinic na ul. Gustawa Orlicz-Dreszera 1 lokal 8 (1 piętro).

Zaznacz stronę

dr hab. n. med. Łukasz Bołkun

Specjalista chorób wewnętrznych, Hematolog, Transplantolog

Nr PWZ: 2293001

Informacje ogólne

Dr hab. n. med. Łukasz Bołkun jest specjalistą chorób wewnętrznych, hematologii oraz transplantologii. Pracuje jako zastępca kierownika w Klinice Hematologii, Chorób Wewnętrznych i Angiologii z Pododdziałem Transplantacji Komórek Krwiotwórczych.

Osiągnięcia zawodowe

Głównymi zainteresowaniami dr. hab. Łukasza Bołkun są poszukiwania markerów predykcyjnych u pacjentów poddawanych terapii biologicznej i cytostatycznej. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji o łącznej wartości Impact Factor 100, opublikowanych w wiodących i najbardziej prestiżowych czasopismach, jak Leukemia, Blood. Realizowane przez dr. hab. Łukasza Bołkun projekty badawczo-rozwojowe prowadzone są w kooperacji z wiodącymi jednostkami naukowymi m.in. Stem Cell Institute at James Graham Brown Cancer Center, University of Louisville oraz Uniwersytetem w Heidelbergu.

Specjalizacja

W Klinice Renew przeprowadza konsultacje z zakresu hematologii, tj. chorób krwi i układu krwiotwórczego, takie jak na przykład białaczka (szpikowa, limfatyczna). Dr hab. n. med. Łukasz Bołkun leczy również niedokrwistość, anemie, małopłytkowość, chłoniaki oraz niedobory odporności i wiele innych.

Ponadto w swojej praktyce łączy również wiedzę ogólnomedyczną wynikającą z posiadanych specjalizacji z doświadczeniem i najnowszą wiedzą z zakresy medycyny anti-aging, propoagując holistyczne podejście do medycyny przeciwstarzeniowej.
Dr hab. n. med. Łukasz Bołkun w Klince Renew specjalizuje się głównie w zabiegach regeneracyjnych z zastosowaniem laseroterapii oraz mezoterapii, a także w leczeniu osoczem.

Znajomość języków: polski, angielski.

 

dr hab. n. med. Łukasz Bołkun