606 200 193 kontakt@renewclinic.pl

Uwaga! Od 11 marca zmieniliśmy adres siedziby Renew Clinic na ul. Gustawa Orlicz-Dreszera 1 lokal 8 (1 piętro).

Zaznacz stronę

dr n med. Magdalena Róg-Makal

Specjalista chorób wewnętrznych
Specjalista kardiologii
Nr PWZ: 2162661

Informacje ogólne

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z roku 2005. Po odbyciu stażu podyplomowego rozpoczęła specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych na stanowisku rezydenta w Klinice Kardiologii Inwazyjnej z OIOK i Pracownią Hemodynamiki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Po uzyskaniu tytułu specjalisty chorób wewnętrznych rozpoczęła specjalizację w dziedzinie kardiologii w tym samym ośrodku. Od początku działalności swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w wysoko specjalistycznym ośrodku referencyjnym jakim jest Klinika Kardiologii Inwazyjnej z OIOK i Pracownią Hemodynamiki, której priorytetowym kierunkiem działalności klinicznej jest choroba wieńcowa.

Od roku 2013 jest zatrudniona na stanowisku asystenta w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku i zajmuje się działalnością naukową i dydaktyczną prowadząc zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu. W roku 2019 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych.

Osiągnięcia zawodowe

Dr Magdalena Róg-Makal stale podnosi swoje umiejętności zawodowe uczestnicząc w szkoleniach, kursach, sympozjach poszerzając swoją wiedzę oraz praktykę kliniczną.

Specjalizacja

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz współautorem prac naukowych o tematyce skupiającej się wokół oceny skuteczności i bezpieczeństwa metod leczenia choroby wieńcowej.

Zajmuje się pacjentami zmagającymi się z chorobą wieńcową, zawałem mięśnia sercowego, wadami serca oraz obciążonymi czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego tj. nadciśnienie tętnicze i hiperlipidemia.

Dr Magdalena Róg – Makal zajmuje się nieinwazyjną diagnostyką i leczeniem chorób układu krążenia. W swojej pracy zawodowej cechuje ją trafna i wnikliwa diagnoza oraz przynoszące efekty leczenie.

Znajomość języka: angielski.

róg makal